Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

baner-zespol-2.jpg

partnerzy

W zależności od potrzeb tworzymy kilku lub kilkunastoosobowe zespoły dedykowane do obsługi danego projekt, zapewnienia bieżącej obsługi prawnej czy wsparcia biura prawnego Klienta w zakresie naszej specjalizacji. Każdy projekt prowadzony jest przez radców i młodszych prawników pod merytorycznym nadzorem jednego z partnerów kancelarii.


Małgorzata Gradek-Lewandowska

świadczy pomoc prawną od 20 lat, przez wiele lat prawnik warszawskiego biura kancelarii prawnej Clifford Chance, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia dla aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; Małgorzata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, British Centre for English and European Legal Studies - the British government Know-How Fund and Law Faculty, Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Negocjacje i mediacje biznesowe”; w kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów związanych z reklamą, mediami, jest doradcą prawnym w sprawach dotyczących praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, nieuczciwej reklamy, prawa komputerowego, ochrony wizerunku, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, problematyki ochrony dóbr osobistych, prawa Internetu 


 
Tomasz Lewandowski

radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA 4647; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Tomasz od 1994 r. zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych specjalizując się w problematyce związanej z obsługą sektora teleinformatycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjacji umów dotyczących wdrożeń, rozwoju, integracji i utrzymania rozwiązań informatycznych, zarówno w odniesieniu do oprogramowania jak i infrastruktury sprzętowej, obsłudze prawnej rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, w tym m.in.: CRM, PRM, systemów bilingowych, systemów paszportyzacyjnych, hurtowni danych, portali; negocjuje umowy dotyczące budowy, rozbudowy i utrzymania centrum przetwarzania danych, umowy dotyczące zakupów i utrzymania infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, umowy kolokacyjne; Tomasz brał udział w kontraktowaniu usług rozwoju i utrzymania największego środowiska zintegrowanego w Polsce; doradza w zakresie prawa komputerowego, prawa Internetu, prawa IT