Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

PHX7461377_m-kopia.jpg

invenciones, marcas

W zakresie praw własności przemysłowej doradzamy jak chronić wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe.

Działamy na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, pomagając przy sporządzaniu, negocjowaniu, a także analizowaniu umów związanych bezpośrednio z tematyką własności przemysłowej oraz powiązanymi z nią know-how, tajemnicą handlową, ochroną konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami.

Podpowiadamy jak zarządzać i racjonalizować obrót prawami własności przemysłowej w obszarze:

  • uzyskania świadectw ochronnych i dokumentów patentowych
  • przygotowywania i negocjowania umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
  • przeprowadzania badania due diligence (audyt praw własności przemysłowej) pozwalającego na uwzględnienie praw własności przemysłowej w transakcjach korporacyjnych, podziałach, fuzji i przejęciach,

  • reprezentowania podmiotów w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej,
  • wspierania Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw,
  • oceny poprawności korzystania z przedmiotów własności przemysłowej m.in. w zakresie umieszczania znaków na towarach lub ich opakowaniach, zasad oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania, 
  • weryfikacji prawidłowego posługiwania się znakiem w celu reklamy.