Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

Depositphotos_25919757_s.jpg

artistas, autores

 

Prawa autorskie i prawa pokrewne chronią m.in takie przejawy ludzkiej działalności jak twórczość literacka, dziennikarstwo, nauka, muzyka, rzeźba, architektura, choreografia i wiele innych. Do szczególnych kategorii utworów należą programy komputerowe oraz dzieła audiowizualne. Jest to gałąź prawa obecna niemal we wszystkich projektach, którymi zajmujemy się - ściśle powiązana z innymi zakresami naszej działalności.  

Prawa autorskie majątkowe przysługują twórcy, zapewniając wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, są zbywalne, podlegają dziedziczeniu (więcej informacji dostępnych jest w zakładce "pomoc on line" - FAQ). To sprawia, że możemy posługiwać się dwoma typami umów w zakresie zbycia czy nabycia autorskich praw majątkowych i licencji (więcej informacji dostępnych jest w zakładce "pomoc on line" - wzory umów). Klauzule dotyczące praw autorskich majątkowych znajdują się także w innym umowach handlowych i cywilnych.
Natomiast prawa autorskie osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem i obejmują prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa pokrewne obejmują artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, prawo do korzystania z fonogramu lub wideogramu, prawa do nadań programu, pierwszych wydań oraz wydań naukowych.

W ramach tej specjalizacji w szczególności:

  • pomagamy przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych
  • doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste, 
  • reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych,
  • podpowiadamy jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy związane z prawami autorskimi i pokrewnymi.