Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

dane osobowe_PHX25728349.jpg

dane osobowe

W zakresie ochrony danych osobowych (czyli danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej)  reprezentujemy zarówno osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. w zakresie wnoszenia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych), jak i podmioty będące administratorami danych  w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (czyli "RODO") oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie:

  • przygotowania polityk bezpieczeństwa oraz tworzenia  polityki prywatności,
  • przygotowywania  i weryfikacji umów regulujących kwestie danych osobowych,
  • przygotowania obowiązkowej prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (rejestru czynności przetwarzania danych, wykazu powierzeń przetwarzania danych, sprzeciwu administratora danych wobec podpowierzenia, rejestru naruszeń ochrony danych, polityki czystego biurka zgodnej z RODO, zawiadomienia o wycieku danych, rejestru osób, które zażądały udostępnienia swoich danych),
  • wypełniania obowiązku informacyjnego wobec  osoby, której dane są przetwarzane, przygotowanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych, klauzuli informacyjnej o prawie cofnięcia zgody, klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane dotyczą, o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego, klauzuli informacyjnej w przypadku współadministrowania danymi, klauzuli informacyjnej o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, klauzuli informacyjnej dla pracownika, klauzuli informacyjnej dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
  • ochrony wrażliwych danych osobowych
  • weryfikowania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na podpowierzenie danych.