Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

partnerzy

W zależności od potrzeb tworzymy kilku lub kilkunastoosobowe zespoły dedykowane do obsługi danego projekt, zapewnienia bieżącej obsługi prawnej czy wsparcia biura prawnego Klienta w zakresie naszej specjalizacji. Każdy projekt prowadzony jest przez radców i młodszych prawników pod merytorycznym nadzorem jednego z partnerów kancelarii.

super!!!.jpg

MAŁGORZATA GRADEK-LEWANDOWSKA

radca prawny od 2001 r, partner, wspólnik, certyfikowany mediator wpisany na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, od 1995 r specjalizuje się w prawach własności intelektualnej dla biznesu, nr wpisu pod WA 4629 OIRP w Warszawie

Przez wiele lat związana z warszawskim biurem kancelarii prawnej Clifford Chance, OZZ, prowadząca zajęcia dla aplikantów w OIRP w Warszawie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, British Centre for English and European Legal Studies - the British government Know-How Fund and Law Faculty, Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Negocjacje i mediacje biznesowe”

Doradca prawny i mediator w sprawach dotyczących praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, nieuczciwej reklamy, prawa komputerowego, ochrony wizerunku, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, problematyki ochrony dóbr osobistych, prawa Internetu; zarządzania portfelem dóbr niematerialnych: znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, prawnych aspektów rozrywki i technologii, nieuczciwej konkurencji, zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, ochrony IP w Internecie, kwestii prawnych startup-ów, e-commerce, sektora produktów konsumenckich i FMCG, nowych technologii zwłaszcza w usługach finansowych (fintech), ochrony i obrotu dobrami luksusowymi, obsługi prawnej działalności prasowej i wydawniczej, produkcyjnej, informatyki, telekomunikacji, danych osobowych, prawnej ochrony prywatności, innych dóbr osobistych czy renomy, know-how 

malgorzata.gradek@lgl-iplaw.pl

+48 500 114 991

DSC_5707.jpg

Tomasz Lewandowski

radca prawny od 2001 r, partner, wspólnik, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA 4647; od 1994 r zajmuje się obsługą prawną specjalizując się zwłaszcza w problematyce związanej z obsługą sektora teleinformatycznego

 Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjacji umów dotyczących wdrożeń, rozwoju, integracji i utrzymania rozwiązań informatycznych, zarówno w odniesieniu do oprogramowania jak i infrastruktury sprzętowej, obsłudze prawnej rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, w tym m.in.: CRM, PRM, systemów bilingowych, systemów paszportyzacyjnych, hurtowni danych, portali.

 Negocjuje umowy dotyczące budowy, rozbudowy i utrzymania centrum przetwarzania danych, umowy dotyczące zakupów i utrzymania infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, umowy kolokacyjne; brał udział w kontraktowaniu usług rozwoju i utrzymania największego środowiska zintegrowanego w Polsce; doradza w zakresie prawa komputerowego, prawa Internetu, prawa IT.

Wspiera przedsiębiorców zarówno na etapie zawierania umowy jak i podczas wykonywania umów, zarządzania zmianą, renegocjacją umów. Wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oznacza nie tylko teoretyczną wiedzę ale przede wszystkim praktyczne i nieszablonowe podejście skierowane na szukanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów. Dzięki temu jest w stanie pracować zarówno dla zamawiających jak i dostawców IT.

tomasz.lewandowski@lgl-iplaw.pl

+48 501 07 08 71