Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

konsumenci_1726101_photo_jpg_xs (1).jpg

competencia, consumidores

Pomagamy przedsiębiorstwom funkcjonować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i z poszanowaniem praw konsumentów. Doradzamy jak skutecznie chronić się przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi określając z jednej strony ryzyka związane z naruszeniem prawa, z drugiej strony - przygotowując opinie i wytyczne w zakresie możliwych działań wobec konkurencji.

W zakresie czynów nieuczciwej konkurencji zajmujemy się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwem produktów, utrudnianiem dostępu do rynku, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamą stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji (m.in pomagamy w ocenie działań marketingowych w stosunku do produktów, których reklama jest zakazana, a także zajmujemy się oceną prawną oceną ambush marketingu, marketingu wirusowego oraz innych działań reklamowych w ramach portali społecznościach).

W tym obszarze:

  • prowadzimy spory sądowe dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych,
  • analizujemy projekty biznesowe naszych Klientów pod kątem potencjalnych naruszeń,
  • przygotowujemy umowy dotyczące zakazu konkurencji, poufności czy tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • sporządzamy, negocjujemy, weryfikujemy wzorce umów oraz regulaminy,
  • doradzamy w zleceniach typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi),
  • weryfikujemy czy proponowane działania mogą być oceniane jako przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (to jest takiej, na której przesłanie odbiorca nie wyraził zgody (...) skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (...) stanowiącej jedną z form czynów nieuczciwej konkurencji.