Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

baner-home.jpg

Lewandowski Gradek Lewandowska

Dlaczego ta kancelaria?

Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska Spółka partnerska radców prawnych została stworzona przez prawników specjalizujących się w prawach własności intelektualnej. Doradzamy jak zabezpieczyć, za pomocą narzędzi prawnych, wartości niematerialne tworzone teraz i w przeszłości tak, aby w przyszłości korzystanie z nich pozwalało osiągnąć osobiste i biznesowe cele Klientów. 

Praca jest dla nas pasją: łączymy ponad wieloletnie doświadczenie prawnicze z energią i zaangażowaniem - kierując się zasadą, iż sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem. Wychodzimy z założenia, że każdy realizowany przez nas projekt jest różny i nie ma jednego rozwiązania. Dlatego wiele uwagi poświęcamy rozpoznaniu intencji i zamiarów Klientów; poszukujemy, proponujemy, wypracowujemy i wprowadzamy w życie takie mechanizmy prawne, które umożliwiają bezpieczną realizację  założeń. 

Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin wpisanymi na listę biegłych sądowych, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, firmami badawczymi dysponującymi bazami respondentów.

Oferujemy obsługę prawną zarówno podmiotom polskim jak i przedsiębiorcom zagranicznym - działającym już na polskim rynku lub zamierzającym rozpocząć działalność w Polsce. Partnerstwo z zaprzyjaźnionymi kancelariami działającymi w 43 krajach świata w ramach IP Lawyers Network pozwala nam świadczyć pomoc prawną przy realizacji międzynarodowych projektów, a także doradzać polskim przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność na rynkach zagranicznych.


dlaczego IP Lawyers Network?

Własność intelektualna nie zna granic, dlatego współpracujemy w ramach  IP Lawyers Network z setkami prawników zajmujących się w innych państwach własnością intelektualną jako jedyny przedstawiciel Polski.

Partnerskie kancelarie www.iplawyersnetwork.com ulokowane są na wszystkich kontynentach. 

product-collage.jpg

dlaczego IP law+ business?

W gospodarce opartej na wiedzy i technologii, własność intelektualna (IP - Intellectual Property) jest jednym z głównych czynników pozwalających budować pozycję rynkową: stworzyć przewagę konkurencyjną, decydować o sukcesie rynkowym, uzyskać istotne korzyści podatkowe. Z jednej strony, prawa własności intelektualnej, będące niematerialnymi składnikami majątku, mogą być przedmiotem amortyzacji obniżając zyski podlegające opodatkowaniu, z drugiej strony, licencjonowanie ich może być źródłem przychodów, a także stanowić instrument generowania kosztów.

Posiadanie patentu na wynalazek, prawa do projektów wzornictwa przemysłowego czy też uprawnienia do korzystania z oznaczeń geograficznych i znaków towarowych, buduje wizerunek i wartość ekonomiczną firmy. Oczywistym jest, iż najlepszym sposobem dotarcia do konsumentów i klientów są media i reklama. Nowe technologie stanowią zaś siłę napędową nowoczesnej gospodarki...  warto, więc sięgnąć, z naszą pomocą po takie mechanizmy rynkowe.