Bądźmy w kontakcie!

Napisz do nas, a postaramy się odpisać jak najszybciej. 

41 Mokotowska
Warszawa, mazowieckie,
Poland

+48 500 114 991

ámbitos de la práctica

Asesoramos en el ámbito de la protección de los derechos de autor y de los derechos afines. El objetivo de la asistencia jurídica son también las cuestiones relacionadas con la materia indicada arriba, entre otros: protección de la imagen, protección de los secretos comerciales, cuestiones de protección de los derechos personales, bases de datos, programas informáticos, cuestiones referentes a los actos de competencia desleal, publicidad, patentes y marcas comerciales. 

El bufete realiza también las auditorías de legalidad de software y examina el respeto de los derechos de autor para nuestros Clientes y entidades colaboradoras.

En el marco de los servicios en materia de la propiedad intelectual preparamos, entre otros:

 • contratos en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines (por ejemplo: licencias, transferencia de los derechos de autor, contratos de prestación de servicios de composición musical, contratos de uso de ejecución artística, de obra plástica, música, fotográfica, contratos de agencia)
 •  contratos de edición, contratos de uso de la primera edición
 •  contratos integrales para exposiciones, conciertos y festivales 
 • contratos para la producción de los programas audiovisuales, contratos en el ámbito de la producción de películas y de anuncios publicitarios (contratos de guionista, contratos de distribución de fonogramas, películas, contratos de producción) 
 • contratos por obra con, entre otros: el fotógrafo, el artista ejecutante, el coreógrafo 
 •  contratos de divulgación de la imagen
 • contratos entre los coautores de la obra
 •  contratos para la supervisión del autor
 •  contratos de implantación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas teleinformáticos (CRM, PRM, sistemas de billing, sistemas de inventario de red, almacenes de datos, sitios web)
 •  contratos referentes a la compra y mantenimiento de los equipos y de los programas informáticos
 •  contratos referentes a la creación, desarrollo y mantenimiento de los centros de procesamiento de datos
 •  contratos de coubicación
 •  otros contratos de licencia
 •  normas de los sitios web
 •  otros documentos relacionados (por ejemplo, reglas de promoción, reglas de participación, declaraciones de los participantes, organizadores, coproductores)
 • informes due diligence

dirección y supervisión: abogada Małgorzata Gradek Lewandowska contacto: malgorzata.gradek@lgl-iplaw.pl; mob: +48 500114991


W ramach projektów informatycznych i telekomunikacyjnych przygotowujemy, negocjujemy i pomagamy w realizacji umów IT oraz gałęzi prawa powiązanych

más...


Pomagamy przedsiębiorstwom funkcjonować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i z poszanowaniem praw konsumentów. 

más...


Działamy na rzecz podmiotów z branży mediowej, przedsiębiorców świadczących usługi związane z reklamą i promocją oraz podmiotów zajmujących się produkcją 

más...


W zakresie praw własności przemysłowej doradzamy jak chronić wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe. Działamy na rzecz osób fizyczny

más...


Doradzamy naszym Klientom w zakresie bieżącej działalności w Polsce i za granicą a inwestorom zagranicznym w zakresie inwestycji na polskim rynku. 

más...


W zakresie ochrony danych osobowych (czyli danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej)  reprezentujemy zarówno osoby, których 

más...


Doradzamy jak skutecznie chronić i zabezpieczać informacje technologiczne i stanowiące know how przedsiębiorstwa. Zajmujemy się przygotowywaniem   

más...


Prawa autorskie i prawa pokrewne chronią m.in takie przejawy ludzkiej działalności jak twórczość literacka, dziennikarstwo, nauka, muzyka, rzeźba,  

más...


Doradzamy polskim oraz zagranicznym wydawnictwom prasowym i literatury w zakresie prawnych aspektów pozyskiwania kontentu, praw do formatów gazet,

más...